Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowice 34-745
Spytkowice 26
TEl. 18 268 84 86