ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu ,,NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”

Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuję że do realizacji zadania pn. Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu ,,NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 została wybrana oferta: 

STOWARZYSZENIE PROOBRONNO-OŚWIATOWE „KADET”

 UL. SZKOLNA 3

32-540 TRZEBINIA

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-spytkowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Trening komunikacji interpersonalnej z pomocą przedmedyczną

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.STOWARZYSZENIE PROOBRONNO-OŚWIATOWE „KADET” UL. SZKOLNA 332-540 TRZEBINIA cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Karolina Witkowska FLOROsielec 9434-234 Osieleccena brutto: 90,00 pkt.II w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 2 oferty, które spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

STOWARZYSZENIE PROOBRONNO-OŚWIATOWE „KADET”

 UL. SZKOLNA 3

32-540 TRZEBINIA

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *