ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

Karolina Witkowska FLOR

Osielec 94

34-234 Osielec

Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci       

Karolina Witkowska FLOR

Osielec 94

34-234 Osielec

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło:

  • na część I postępowania –  Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych – 2 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego
  • na część II postępowania –  Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci – 2 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-spytkowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

  • Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych – kryterium: cena 100 pkt 
  • Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci – kryterium: cena 100 pkt

Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Karolina Witkowska FLOROsielec 1234-234 Osielec cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNEOsiedle Gaj 28/1132-540 Trzebiniacena brutto: 91,43 pktII w kolejności

Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.    Karolina Witkowska FLOROsielec 1234-234 Osielec cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNEOsiedle Gaj 28/1132-540 Trzebiniacena brutto: 91,43 pktII w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto 

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

Karolina Witkowska FLOR

Osielec 94

34-234 Osielec

Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci       

Karolina Witkowska FLOR

Osielec 94

34-234 Osielec