ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Przeprowadzenie grupowych warsztatów: Warsztaty Zdrowego Stylu życia oraz Warsztaty Szkoła dla rodziców

Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuję że do realizacji zadania pn. Przeprowadzenie grupowych warsztatów: Warsztaty Zdrowego Stylu życia oraz Warsztaty Szkoła dla rodziców w ramach projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

Część I – Warsztaty Zdrowego Stylu życia     

Karolina Witkowska FLOR

Osielec 94

34-234 Osielec

Część II – Warsztaty Szkoła dla rodziców       

PIĘKNY UMYSŁ. Psychoterapia i Szkolenia. NATALIA WOSZCZYK-HAŁADUS

ul. Wojska Polskiego 26

42-300 Myszków

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło:

  • na część I postępowania –  Warsztaty Zdrowego Stylu życia – 2 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego
  • na część II postępowania –  Warsztaty Szkoła dla rodziców – 2 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-spytkowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

  • Część I – Warsztaty Zdrowego Stylu – kryterium: cena 100 pkt 
  • Część II – Warsztaty Szkoła dla rodziców – kryterium: cena 100 pkt

Część I – Warsztaty Zdrowego Stylu życia

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Karolina Witkowska FLOROsielec 1234-234 Osielec cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Aleksandra Marcińska – Mikrutul. Kamieniec Górny 1334-470 Czarny Dunajeccena brutto: 95,83 pktII w kolejności

Część II – Warsztaty Szkoła dla rodziców

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.    PIĘKNY UMYSŁ. Psychoterapia i Szkolenia. NATALIA WOSZCZYK-HAŁADUSul. Wojska Polskiego 2642-300 Myszków cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Karolina Witkowska FLOROsielec 1234-234 Osieleccena brutto: 95,65 pktII w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część I – Warsztaty Zdrowego Stylu życia     

Karolina Witkowska FLOR

Osielec 94

34-234 Osielec

Część II – Warsztaty Szkoła dla rodziców       

PIĘKNY UMYSŁ. Psychoterapia i Szkolenia. NATALIA WOSZCZYK-HAŁADUS

ul. Wojska Polskiego 26

42-300 Myszków