ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ

Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuję że do realizacji zadania pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu  „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.została wybrana oferta:

Autoryzowane Centrum Kompleksowej Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji Leczniczej 

Kompleks Beskid

Majchrowicz Stanisław Sp. J.

34-745 Spytkowice 135A

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły:

  • 2 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-spytkowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Autoryzowane Centrum Kompleksowej Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji Leczniczej Kompleks BeskidMajchrowicz Stanisław Sp. J.34-745 Spytkowice 135Acena brutto: 100 pktI w kolejności
2.MOBILNA FIZJOTERAPIA ANNA ŻÓŁTEK34-482 Lipnica Mała Lipnica Mała 269Bcena brutto: 82,15 pktII w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wpłynęły: 

  • 2 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadania wybrano następujący podmiot:

Autoryzowane Centrum Kompleksowej Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji Leczniczej 

Kompleks Beskid

Majchrowicz Stanisław Sp. J.

34-745 Spytkowice 135A