Unieważnienie postępowania pn.: Usługa noclegowo gastronomiczna

Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANE”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Działając w imieniu zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach unieważniam postępowanie pn.: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych w ramach projektu „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANE”