Unieważnienie postępowania pn Przeprowadzenie grupowych warsztatów

Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANE”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Działając w imieniu zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach unieważniam postępowanie pn Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników w ramach projektu „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANE”