ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – realizacja zadania pn. Zakup i dostarczenie sprzętu

Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuję że do realizacji zadania pn. Zakup i dostarczenie sprzętu w postaci: 

  1. Zestawu komputerowego wraz z monitorem i oprogramowaniem (2 sztuki), 
  2. Komputerów przenośnych (laptopów) (2 sztuki), 

 w ramach projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach zostały wybrane oferty: 

Część 1:  „CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwoła, ul. Sokoła 16, 
34-400 Nowy Targ

Część 2: „CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwoła, ul. Sokoła 16, 
34-400 Nowy Targ

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta na poszczególne części postępowania, która spełniała wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-spytkowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

  • Część 1 – kryterium: cena 100 pkt 
  • Część 2 – kryterium: cena 100 pkt

Część 1

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Zestawu komputerowego wraz z monitorem i oprogramowaniem (2 sztuki),

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwołaul. Sokoła 16, 34-400 Nowy Targ cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności

Część 2

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Komputerów przenośnych (laptopów) (2 sztuki)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwołaul. Sokoła 16, 34-400 Nowy Targ cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferta spełnia wymagania dotyczące wszystkich części określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część 1: „CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwoła, ul. Sokoła 16, 
34-400 Nowy Targ

Część 2:  „CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwoła, ul. Sokoła 16, 
34-400 Nowy Targ