ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Zakup i dostarczenie sprzętu

 
Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuję że do realizacji zadania pn. Zakup i dostarczenie sprzętu w postaci: 

 1. Zestawu mebli,
 2. Zestawu komputerowego wraz z monitorem i oprogramowaniem (2 sztuki), 
 3. Komputerów przenośnych (laptopów) (2 sztuki), 
 4. Niszczarki (1 sztuka), 
 5. Projektora (1 sztuka), 
 6. Ekranu (1 sztuka), 
 7. Ekspresu do kawy (1 sztuka) 
 8. Tablica korkowa (2 sztuki),
 9. Tablica suchościeralna (2 sztuki),
 10. Zestaw zastawy stołowej 

 w ramach projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach zostały wybrane oferty: 

Część 1:         PRACOWNIA STOLARSKA ”ŚWIDER” Andrzej Świder, 
34-745 Spytkowice 706

Część 2:         unieważnienie postępowania z uwagi na przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty wynikającej z załącznika nr 10 do Regulaminu konkursu – Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Część 3:         unieważnienie postępowania z uwagi na przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty wynikającej z załącznika nr 10 do Regulaminu konkursu – Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Część 4:         „CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwoła, ul. Sokoła 16, 
34-400 Nowy Targ

Część 5:         „CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwoła, ul. Sokoła 16, 
34-400 Nowy Targ

Część 6:         „CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwoła, ul. Sokoła 16, 
34-400 Nowy Targ

Część 7:         HURTOWNIA ”TURBACZ” Bocianowski, Wójciak Spółka Jawna, 
ul. Poniatowskiego 254, 34-700 Rabka Zdrój

Część 8:         „CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwoła, ul. Sokoła 16, 
34-400 Nowy Targ

Część 9:         „CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwoła, ul. Sokoła 16, 
34-400 Nowy Targ

Część 10:       ”RAPACZ” Spółka Jawna 34-721 Raba Wyżna 557A

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty na poszczególne części postępowania, które spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-spytkowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj:

 • Część 1 – kryterium: cena 100 pkt 
 • Część 2 – unieważnienie postępowania 
 • Część 3 – unieważnienie postępowania 
 • Część 4 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 5 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 6 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 7 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 8 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 9 – kryterium: cena 100 pkt
 • Część 10 – kryterium: cena 100 pkt

Część 1

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Zestawu mebli

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.PRACOWNIA STOLARSKA ”ŚWIDER” Andrzej Świder 34-745 Spytkowice 706 cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności

Część 2

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Zestaw komputerowy wraz z monitorem i oprogramowaniem (2 sztuki)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.unieważnienie postępowania z uwagi na przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty wynikającej z załącznika nr 10 do Regulaminu konkursu – Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 

Część 3

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Komputery przenośne (laptopy) (2 sztuki),

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.unieważnienie postępowania z uwagi na przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty wynikającej z załącznika nr 10 do Regulaminu konkursu – Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 

Część 4

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Niszczarka (1 sztuka)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.„CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwołaul. Sokoła 16, 34-400 Nowy Targ  cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

Część 5

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Projektor (1 sztuka)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.„CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwołaul. Sokoła 16, 34-400 Nowy Targ cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

Część 6

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert –Ekran (1 sztuka)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.„CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwołaul. Sokoła 16, 34-400 Nowy Targ cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

Część 7

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Ekspres do kawy (1 sztuka)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.HURTOWNIA ”TURBACZ”Bocianowski, Wójciak Spółka Jawnaul. Poniatowskiego 25434-700 Rabka Zdrój  cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

Część 8

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Tablica korkowa (2 sztuk1)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.„CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwołaul. Sokoła 16, 34-400 Nowy Targ cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

Część 9

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Tablica suchościaralna (2 sztuki)

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.„CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwołaul. Sokoła 16, 34-400 Nowy Targ cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

Część 10

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Zestaw zastawy stołowej

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.”RAPACZ” Spółka Jawna 34-721 Raba Wyżna 557A cena brutto: 100,00 pkt I w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniają częściowo wymagania dotyczące wszystkich części określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Zamawiający unieważnia postępowanie w części 2 dot. zestawu komputerowego wraz z monitorem i oprogramowaniem (2 sztuki) oraz w części 3 dot. komputerów przenośnych (laptopów – 2 sztuki) z powodu przekroczenia maksymalnej dopuszczonej ceny rynkowej wynikającej z załącznika nr 10 do Regulaminu konkursu – Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część 1:         PRACOWNIA STOLARSKA ”ŚWIDER” Andrzej Świder, 
34-745 Spytkowice 706

Część 2:         unieważnienie postępowania z uwagi na przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty wynikającej z załącznika nr 10 do Regulaminu konkursu – Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Część 3:         unieważnienie postępowania z uwagi na przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty wynikającej z załącznika nr 10 do Regulaminu konkursu – Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Część 4:         „CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwoła, ul. Sokoła 16, 
34-400 Nowy Targ

Część 5:         „CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwoła, ul. Sokoła 16, 
34-400 Nowy Targ

Część 6:         „CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwoła, ul. Sokoła 16, 
34-400 Nowy Targ

Część 7:         HURTOWNIA ”TURBACZ” Bocianowski, Wójciak Spółka Jawna, 
ul. Poniatowskiego 254, 34-700 Rabka Zdrój

Część 8:         „CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwoła, ul. Sokoła 16, 
34-400 Nowy Targ

Część 9:         „CLI” SYSTEMY KOMPUTEROWE Marek Pierwoła, ul. Sokoła 16, 
34-400 Nowy Targ

Część 10:       ”RAPACZ” Spółka Jawna 34-721 Raba Wyżna 557A