ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów

 
Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”. dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów: Indywidualny trening zaradności życiowej; Indywidualny trening- szkoła dla rodziców w ramachprojektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”.” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach zostały wybrane oferty: 

Część 1: ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek Jeżówka 43A, 32-340 Wolbrom, Polska

Część 2: ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek Jeżówka 43A, 32-340 Wolbrom, Polska

Część 3: ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek Jeżówka 43A, 32-340 Wolbrom, Polska

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. 2 z 2 spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-spytkowice.pl Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj:

  • Część 1 – kryterium: cena 100pkt, 
  • Część 2 – kryterium: cena 100pkt, 
  • Część 3 – kryterium: cena 100pkt


Część 1

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek Jeżówka 43A, 32-340 Wolbrom, Polskacena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Marta Szyrkowiec-Paruzel usługi psychologiczne ul. Kolejowa 22, 34-400 Nowy targ  cena brutto: 61,25 pkt. II w kolejności

Część 2

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek Jeżówka 43A, 32-340 Wolbrom, Polskacena brutto: 100, 00 pkt. I w kolejności
2.Marta Szyrkowiec-Paruzel usługi psychologiczne ul. Kolejowa 22, 34-400 Nowy targ  cena brutto: 61,25 pkt. II  w kolejności

Część 3

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek Jeżówka 43A, 32-340 Wolbrom, Polskacena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Marta Szyrkowiec-Paruzel usługi psychologiczne ul. Kolejowa 22, 34-400 Nowy targ  cena brutto: 67,33 pkt. II w kolejności


Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 2 spośród nich spełnia wszystkie wymagania dotyczące części 1, 2 oraz 3 określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część 1: ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek Jeżówka 43A, 32-340 Wolbrom, Polska

Część 2: ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek Jeżówka 43A, 32-340 Wolbrom, Polska

Część 3: ANIMALOTERAPIA Maria Osuszek Jeżówka 43A, 32-340 Wolbrom, Polska