Jesteś tutaj:

Miesiąc: maj 2021

 
Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”. dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów: Indywidualny trening zaradności życiowej; Indywidualny trening- szkoła dla rodziców w ramachprojektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”.” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach zostały wybrane oferty: 

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów”
Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ ”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia pn.: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów: Indywidualny trening zaradności życiowej;Indywidualny trening- szkoła dla rodziców w ramach projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”.” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

ZAMAWIAJĄCY:

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE-Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów”

Do góry