Jesteś tutaj:

Rok: 2021

Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuję że do realizacji zadania pn. Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz cateringu dla uczestników projektu „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” 

Więcej „ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej”
Projekt „Nowy początek szansą na zmianę”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz cateringu dla uczestników projektu „Nowy początek szansą na zmianę” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE -Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej”
Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuję że do realizacji zadania pn. Zakup i dostarczenie sprzętu w postaci: 

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – realizacja zadania pn. Zakup i dostarczenie sprzętu”
Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację zamówienia pn. Zakup i dostarczenie sprzętu w postaci: 

 1. Zestawu komputerowego wraz z monitorem i oprogramowaniem (2 sztuki), 
 2. Komputerów przenośnych (laptopów) (2 sztuki), 
Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup i dostarczenie sprzętu”
 
Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuję że do realizacji zadania pn. Zakup i dostarczenie sprzętu w postaci: 

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Zakup i dostarczenie sprzętu”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację zamówienia pn. Zakup i dostarczenie sprzętu w postaci: 

 1. Zestawu mebli,
 2. Zestawu komputerowego wraz z monitorem i oprogramowaniem (2 sztuki), 
 3. Komputerów przenośnych (laptopów) (2 sztuki), 
 4. Niszczarki (1 sztuka), 
 5. Projektora (1 sztuka), 
 6. Ekranu (1 sztuka), 
 7. Ekspresu do kawy (1 sztuka) 
 8. Tablica korkowa (2 sztuki),
 9. Tablica suchościeralna (2 sztuki),
 10. Zestaw zastawy stołowej
Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE – Na realizację zamówienia pn. Zakup i dostarczenie sprzętu”
 
Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”. dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów: Indywidualny trening zaradności życiowej; Indywidualny trening- szkoła dla rodziców w ramachprojektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”.” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach zostały wybrane oferty: 

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów”
Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ ”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia pn.: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów: Indywidualny trening zaradności życiowej;Indywidualny trening- szkoła dla rodziców w ramach projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”.” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

ZAMAWIAJĄCY:

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE-Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i indywidualnych treningów”
Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ”. dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji specjalisty ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb w ramach projektu „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej „PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY -Pełnienie funkcji specjalisty ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb”
Projekt „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zamówienia pn.: ,,Prace adaptacyjne – remont łazienki – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach projektu: „NOWY POCZĄTEK SZANSĄ NA ZMIANĘ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 • Do obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:
Więcej „PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY-Prace adaptacyjne – remont łazienki”

Do góry